Služby

 • vakcinace (očkování)
 • čipování, vystavování  Europasů
 • sonografické vyšetření
 • kardiologické vyšetření
 • vyšetření krve (biochemie a hematologie)
 • mikroskopické a histologické vyšetření
 • vyšetření moči, stolice
 • vyšetření gravidity
 • dermatologické vyšetření
 • otoskopické vyšetření
 • oftalmologické vyšetření
 • endokrinologické vyšetření
 • vyšetření pohybového aparátu
 • chirurgické zákroky
 • ošetření zubního kamene ultrazvukem
 • stomatologické zákroky
 • poradenství v oblasti výživy
 • prodej krmiv, veterinárních diet, antiparazitárních přípravků, vitamínových a minerálních preparátů

Copyright © ULTIMASOFT 2019. All Rights Reserved.